עודכן לאחרונה: 12/10/2018

אנא קרא את תנאי השימוש הללו ("תנאי שימוש", "תנאי שימוש") בקפידה לפני השימוש באתר https://www.myelectrician.co.il ("השירות") המופעל על ידי החשמלאי שלי אורי יצחק ("אותנו", "אנחנו" או " ").

הגישה שלך לשירות ושימוש בו מותנית בקבלתך ובהתאמה לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הזוכים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים לציית לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם כל חלק של התנאים אז אתה לא יכול לגשת לשירות.
קניין רוחני

השירות ותכונותיו המקוריות, תכונותיו ופונקציונליותו, יישארו ויישארו רכושם הבלעדי של החשמלאי שלי אורי יצחק ומעניקי הרישיונות שלה.
קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת החשמלאי שלי אורי יצחק.

ל- החשמלאי שלי אורי יצחק אין כל שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים כלשהם של צד שלישי. כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי החשמלאי שלי אורי יצחק לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו או ייגרמו או ייגרמו, לכאורה או קשורים, לשימוש או להסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים אלה הזמינים על או באמצעות כל אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר.
סיום

אנו עשויים לסיים או להשעות את הגישה לשירות שלנו באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, אם אתה מפר את התנאים.

כל הוראות התנאים, אשר מטבען ישמרו על סיוםן, ימשיכו להתקיים, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות של אחריות.
כתב ויתור

השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו "זמין". השירות ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצוע.
חוק מסדיר

תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל ללא התייחסות להוראות סותרות הדין.

הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר התנאים של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שבינינו בקשר לשירות.
שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא מהותי, ננסה להודיע ​​לפחות 30 יום לפני תחילתו של כל תנאי חדש. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.
תיצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור איתנו קשר

.